3D-Премиум баланс на гуми HUNTER USA

on
    • HUNTER USA  3D графичен софтуер  Smart Weight – патентован от HUNTER метод за балансиране, чрез който се намаляват с 30% до 40% използваните тежестите.
    • За разлика от традиционния алгоритъм за баланс този метод взема под внимание едновременно статичните и динамичните вибрационни сили и изчислява оптималната балансираща тежест, необходима за постигане на перфектния баланс.
    • Елиминира статичните вибрации, основна причина за проблеми при модерните автомобили. 
    • BDC Laser Weight Indicator – лазерен индикатор за позициониране на лепящите тежести.
    • Hammer Head – Лазерна система за точно позициониране на тежести, елиминира риска от грешка на техника и намалява времето за баланс.